Waarvan Akte

Werk
25 augustus 2021

Streep door de rekening door wietplantage

Mijnheer De L. is een kleine handelaar in onroerend goed, voor wie ik af en toe koop- en leveringsaktes opstel. Meestal gaat het om de koop en verkoop van appartementen in het flatgebouw waar hij zelf ook woont.

Enkele maanden geleden klopte hij bij mij aan, omdat hij een door hem aangekocht appartement had doorverkocht aan een jongeman die snel woonruimte nodig had. De jongeman kwam op straat te staan toen zijn relatie was verbroken. Ik stelde de benodigde aktes op en zorgde dat betaling en overdracht hun beslag kregen.

Maar nu, drie maanden later, staan mijnheer De L. en de jonge koper weer op de stoep. De jongeman trekt weer bij zijn vriendin in en wil daarom snel van het appartement af. Mijnheer De L. is bereid het van hem te kopen tegen de aankoopprijs.

Hij heeft ook belang bij een snelle overdracht, want als het pand binnen zes maanden na zijn eerdere aankoop wordt doorverkocht hoeft hij er geen overdrachtsbelasting over te betalen. Als handelaar betaalt mijnheer De L. 8 procent overdrachtsbelasting en op een verkoopprijs van ongeveer tweeënhalve ton scheelt hem dat 20.000 euro.

Prima, gaan we regelen. Maar als ik bij het Kadaster de gegevens van het appartement controleer blijkt dat de gemeente er een ‘aantekening Opiumwet’ bij heeft laten plaatsen. Wat in de regel betekent dat er een wietplantage of XTC-laboratorium is aangetroffen.

Dat is een onverwachte streep door de rekening, want op last van de politie mag een dergelijk ‘drugspand’ zes maanden niet worden betreden. Dat maakt een snelle verkoop problematisch, waardoor de termijn waarbinnen mijnheer De L. zijn overdrachtsbelasting terug kan krijgen kan verstrijken. Weg 20.000 euro.

Wat is hier gebeurd? Heeft de jongeman het verhaal over het einde en de nieuwe start van zijn relatie verzonnen om snel te kunnen cashen met een wietplantage en daarna de boel weer van de hand te doen? Zoiets zou niet de eerste keer zijn. De jongeman bezweert dat hij van niets weet, maar mijnheer Van L. wil eerst met eigen ogen zien hoe het appartement eraan toe is voor hij het doorverkoopt.

Als ik navraag doe bij de gemeente komt de aap uit de mouw: in een garagebox van het flatgebouw is inderdaad een wietplantage aangetroffen. Een ambtenaar van de gemeente heeft daarop voor het héle flatgebouw een aantekening Opiumwet laten opnemen. Ook dat gebeurt vaker. Het gevolg is echter dat overdracht van een verkocht appartement bij de notaris vertraging oploopt.

Het kost wat overredingskracht, maar uiteindelijk blijkt de ambtenaar bereid de aantekening van het flatgebouw te halen, kan de verkoop alsnog plaatsvinden en kan mijnheer De L. zijn 20.000 euro terugvorderen.

heeft beslist.

Naar homepage