Bouwplannen

Werk
3 januari 2022

Cobouw 31 december 2021

 

 

Eerst onderzoek naar gevolgen voor de stad

Nieuwegein legt deel woningbouw stil

De gemeente Nieuwegein legt tot de zomer van 2022 een deel van haar woningbouwprogramma stil. Onder meer de bouw van duizend woningen in het stadscentrum wordt ‘on hold’ gezet, aldus wethouder Hans Adriani van bouwen en wonen. “We gaan eerst onderzoeken wat de bouw van duizenden nieuwe woningen voor de stad betekent.”

foto: Johan Nebbeling

Nieuwegein wil tot 2030 8.900 nieuwe woningen bouwen, ongeveer een derde van het huidige aantal woningen in de voormalige groeikern. Dat zou betekenen dat de stad binnen tien jaar groeit van circa 64.000 inwoners nu naar een kleine 80.000 in 2030.

Die beoogde groei toont aan dat Nieuwegein succesvol is met haar woningbouwprogramma, zegt wethouder Adriani – andere gemeentes in de regio Utrecht slagen er amper in voldoende huizen te bouwen – maar het gemeentebestuur wil inzicht in de mogelijke gevolgen van die snelle groei.

“De komst van zoveel nieuwe huizen raakt aan de leefbaarheid, de mobiliteit en het voorzieningenniveau, zoals de parken, het groen, de scholen en de sportclubs. We willen in kaart brengen wat die gevolgen zijn en wat ze betekenen voor de stad en haar inwoners.”

Ambities niet hinderen

Ook wil de stad onderzoeken of het woningbouwprogramma de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen niet hindert. Het nog te bebouwen westelijk deel van het stadscentrum moet bijvoorbeeld ‘het meest duurzame’ van Nederland worden. Bovendien kampt Nieuwegein net als tal van andere gemeenten in de regio met sterk stijgende huizenprijzen waardoor het vooral voor starters uit Nieuwegein en de regio steeds moeilijker wordt een koopwoning of betaalbare huurwoning te vinden.

Van de geplande 8900 nieuwe woningen komen er circa 3.500 in het westelijk deel van het stadscentrum, ongeveer 2.500 op het voormalige bedrijventerrein Plettenburg, nu de woonwijk Rijnhuizen, en de overige 2.900 op een zestigtal, veelal kleinere locaties verspreid over de stad. Het grootste deel daarvan is al in voorbereiding of uitvoering en gaat vooralsnog gewoon door, aldus Adriani.

Maar in ieder geval tot de zomer van komend jaar komt het bouw- en ontwikkeltraject voor 3.300 woningen stil te liggen. Het betreft bouwplannen waarvoor nog geen vergunningen zijn verleend en aanbestedingsprocedures zijn gestart.

Oprukkende vergrijzing

Nieuwegein, een voormalige groeikern ontstaan uit een fusie tussen de dorpen Vreeswijk en Jutphaas in 1971, bestaat dit jaar vijftig jaar en heeft niet alleen dringend méér huizen nodig om in de vraag naar woningen te kunnen voorzien, maar vooral ook andersoortige woningen. De stad telt nu voornamelijk eengezinswoningen.

Dat woningaanbod sluit niet meer aan op de demografische ontwikkeling. Door de oprukkend vergrijzing is er bijvoorbeeld grote behoefte aan (kleinere) seniorenwoningen. Ook telt de bevolking tegenwoordig veel meer een- en tweegezinshuishoudens. De beoogde nieuwbouw zal dan ook grotendeels uit appartementen bestaan, aldus Adriani.

De stad, die is ingebouwd tussen snelwegen, kanalen en een rivier, heeft weinig uitbreidingsmogelijkheden. De beoogde nieuwbouw moet grotendeels plaatsvinden binnen de bestaande stadsgrenzen, voor een belangrijk deel via kleinschalige projecten in de wijken. Des te opmerkelijker is het dat langslepende bezwaarprocedures tegen de massale woningbouwplannen amper voorkomen.

Volgens Adriani toont dat aan dat het beleid van Nieuwegein werkt om omwonenden in een vroeg stadium te betrekken bij woningbouwplannen. “Daardoor is er weinig weerstand onder de bevolking tegen woningbouw. Samen met de bewoners kiezen we bovendien zacht gezegd vaak niet de fraaiste locaties in een wijk, die ook de omwonenden een doorn in het oog zijn. De nieuwe woningen maken de woonomgeving en de stad alleen maar mooier en daar hebben de huidige bewoners ook baat bij.”

Geen afstel

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen voor de stad van het ambitieuze woningbouwprogramma neemt de gemeenteraad in de zomer een besluit over de toekomstige woningbouw. Wethouder Adriani verwacht overigens niet dat de stad haar woningbouwprogramma drastisch zal inperken. “Uitstel betekent wat mij betreft zeker geen afstel.”

 

Naar homepage